• Justin Upton, Evan Gattis on the Same Team, Again